Tanımlar

İş bu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Proneta Elektrik Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş: Üçevler mah. Aslantaş sk. Birey İş Merkezi 9/B adresinde mukim olan firmamızı,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
İfade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, stajyer, çalışan, tedarikçi, ziyaretçi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Proneta Elektrik Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5., ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
  • Doğru ve gerektiğinde güncel
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi
kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.